נוהל הרשמה לארגונים

ארגון המעוניין לרשום את עובדיו לכנס טכנולוגיות למידה הרביעי באמצעות הזמנת עבודה נדרש לבצע את הפעולות הבאות בהקדם האפשרי:

  • יש לשלוח דוא"ל אשת הקשר אורלי שיטרית בכתובת: orly_s@hit.ac.il בצירוף הזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי חתימה של הארגון.
  • ההזמנה צריכה לכלול את מספר המשתתפים וסוג הכרטיס (רגיל/סטודנט/חייל/בוגר טל"מ) ולשכלל את כל הסכום. לדוגמא: 5 כרטיסים רגילים, סה"כ 750 ₪ כולל מע"מ.
  • יש לציין איש קשר מטעם הארגון לבירורים והעברת הקודים להרשמה – שם מלא, תפקיד, טלפון ודוא"ל.

מרגע העברת הזמנת העבודה המכון מתחייב להוציא חשבון עד כ-3 ימי עבודה.

על סמך הוצאת החשבון, תועבר מידית פניה לנציגי הכנס לשליחת קודים להרשמה לאיש הקשר שהועבר.

שימו לב שעד השלמת הוצאת החשבון לא יישמרו הקצאות למושבי הכנס. לכן אנו ממליצים לקדם הליך זה בהקדם האפשרי.

תנאי ואמצעי התשלום:

  • שוטף +30
  • ניתן לשלוח צ'ק בדואר לפקודת: "המכון הטכנולוגי חולון" בכתובת: גולומב 52 ת.ד.305 חולון 5810201 ולציין על המעטפה עבור מחלקת כספים.
  • לחילופין ניתן לבצע העברה בנקאית לחשבון 529300/97 בנק לאומי 10, סניף 858 סוקולוב חולון

לאחר ביצוע העברה יש להעביר מסמך אישור העברה בדוא"ל לאשת הקשר אורלי שיטרית

מדיניות ביטולים לארגונים:

מרגע העברת הזמנת עבודה למכון הטכנולוגי לא ניתן לבטל השתתפות.

על הארגון להתחייב לכמות המשתתפים עפ"י טופס הדרישה שהוצא.

לבירורים נוספים: 03-5026517