H5P הלכה למעשה

Mobile & Web | 15:15-16:30

H5P מחולל קוד פתוח חופשית המשמשת ליצירת תוכן עשיר אינטראקטיבי ולשיתופו בדרכים שונות.
המחולל מאפשר לייצר חבילה של פעילויות אינטראקטיביות שונות, כמו לדוגמה: שאלות מסוגים שונים, משחקונים, מצגות אישיות הכוללות שאלות, וידאו אינטראקטיבי, פרסומי אינפוגרפיקה, צירי זמן, תמונות חמות ועוד. בסדנה נציג את הכלי ונראה כמה קל להפוך רעיון לתוצר אינטראקטיבי.

למי מיועד?
מפתחי הדרכה.

בני לבוב

מנכל בלאק בורד

מומחה הטמעת מערכות מידע, מערכות לניהול למידה ופיתוח הדרכה קלאסי ומתוקשב .