חדרי בריחה - שילוב שיטת למידה הרפתקנית
כחלק מתהליך הלמידה

סדנת בוקר | 9:00 - 8:15

חדרי בריחה הם אמצעי למידה שמתבסס על השיטה של למידה הרפתקנית- המתבססות ברובם על משימות, פיצוח אתגרים ופעילות קבוצתית.

שרי חזי

ראש תחום למידה מתוקשבת קריית ההדרכה של צה״ל בנגב

ראש תחום למידה מתוקשבת של מדור טי״ל (טכנולוגיות ייעודיות להדרכה), של קריית ההדרכה של צה״ל בנגב. בעלת תואר שני בחינוך בהצטיינות התמחות בתקשוב ולמידה, תואר ראשון טכנולוגיות למידה ותואר ראשון בקולנוע ואנימציה. מזה 3.5 שנים מעצבת פדגוגית לבה״די קריית ההדרכה. מרצה בכנסים בנושא פדגוגיה חדשנית - למידה הרפתקנית, למידת חקר, למידה מבוססת פרויקטים וכד׳.


דניז בישבסקי

ראש צוות כותבי לומדה במדור טי"ל