Digital Learning Excellence Awards הוקרה על מצוינות בלמידה דיגיטלית הפקולטה לטכנולוגיות למידה

ההוקרה על מצוינות בלמידה דיגיטלית נועדה לקדם את תחום הלמידה הדיגיטלית בישראל. בארץ קהילה מקצועית רבת הישגים ויכולות העוסקת יום יום בעיצוב פתרונות למידה עבור ארגונים בארץ ובעולם. נשמח לחגוג יחד אתכם את ההישגים ולשתף את הקהילה במסגרת הכנס השנתי.

ההגשות לשנת 2022 הסתיימו, מוזמנים לצפות בתוצרים המדהימים שהוגשו כאן

אודות התחרות

למה לכם להגיש מועמדות?

אילו תוצרים יכולים להשתתף?

קריטריונים לשיפוט

כל תוצר ימדד על בסיס 3 קטגוריות:

קטגוריה קריטריונים ניקוד משקל
icon איכות הלמידה
  • תהליך הלמידה מציג רלוונטיות גבוהה
  • תהליך הלמידה והתוכן ברורים ללומדים
  • תהליך הלמידה והתוכן משיגים את מטרות הלמידה
1-10 30%
icon חדשנות
  • השימוש בטכנולוגיה תורם לדרך בה הלומדים צורכים את התוכן
  • השימוש בטכנולוגיה מייצר עבור הלומדים חווית למידה פעילה ו-Engagements גבוה
  • התוצר נעזר בטכנולוגיה מתקדמת או בטכנולגיה קיימת באופן יצירתי
1-10 30%
icon חווית הלמידה
  • התוצר מעורר מוטיבציות למידה גבוהות ומסייע לסיום תהליך הלמידה
  • איכות הפקת התוצר מעצימה את חווית הלמידה, התוצר מספק ללומד תחושת שליטה, משוב מעודד למידה ואוריינטציה לגבי משך והתקדמות התהליך
1-10 30%
כללי
  • התוצר מייצג מצוינות בלמידה
1-100 10%

השופטים