Level UP - PO Elevation Program

אמדוקס

ליאור קופרמן

לסרטון התוצר

תיאור התוצר

תכנית אפסקילינג לתפקיד מפתח בחטיבת Amdocs Global Delivery הכוללת כ-6,500 עובדים.

מטרות: מתיחת פנים ויישור קו של הגדרת התפקיד ועבודה מול ממשקים. הקניית ידע, כלים, מיומנויות ומיינדסט לצורך ביצוע התפקיד. חיזוק תחושת השייכות לקהילה המקצועית וייצור "גאוות יחידה".

התכנית מורכבת מ- 4 חלקים עיקריים:

  1. Practices Pro MOOC - המתמקד בהגדרת התפקיד וממשקי עבודה, כלי עבודה ומתודולוגיות אג'ייל.
  2. Partnership & Leadership Pro MOOC - המתמקד בשיפור של ניהול קשרים פנים וחוץ ארגוניים, יצירת שיתופי פעולה והבאת ערך ללקוח.
  3. Product Pro - תכנית למידה המתמקדת בהקניית הידע הטכני והפונקציונלי למוצרים העיקריים.
  4. PO2PO Community - הקמת קהילה מבוססת תפקיד שנותנת מענה לשאלות, שיתוף ידע, למידת עמיתים ותחושת שייכות.

תכנית האפסקילינג היא תכנית למידה משולבת (blended) וכוללת סשנים חיים אינטראקטיביים, למידה עצמית ומשימות הגשה. כל התכנים נגישים באתר למידה. אוכלוסיית היעד חולקה לשני מחזורים, לפי אזורי זמן, עבור למידת ה-MOOCs. למידת המוצר והקהילה אינם תלויי אזור זמן.

התרשמות מהתוצר