Mooc - קורס מבוא לתכנות ועיבוד נתונים בשפת R בקמפוס IL

לוטם

רעות גולדשמיט

לסרטון התוצר

תיאור התוצר

קורס מקוון מרובה משתתפים המקנה ללומדים יכולות בסיסיות בתכנות וניתוח נתונים בשפת R. הקורס בנוי כסדרה של שמונה פרקים, כאשר בכל פרק מוצגת בעיה מעולם תוכן אחר אותה פותרים יחד עם הלומדים בעזרת שפת R. הסיפורים דרכם לומדים את השפה משלבים דמויות ובעיות ממגוון תחומים, גם כאלה שלא חושבים עליהם בהכרח בהקשר של ניתוח נתונים.

בסיום הקורס הלומדים יוכלו לבצע ניתוחים סטטיסטיים על מגוון סוגי נתונים, לבחור תצוגה הגרפית מותאמת להצגת הנתונים, ולבנות תהליכים אוטומטיים על מידע המאורגן בטבלאות, לכתוב קוד לאוטומציה של פעולות ועוד.

התרשמות מהתוצר