Webi

אריק אינגבר

לסרטון התוצר

תיאור התוצר

מארקטפלייס של וובנרים שמחבר בין מרצים ובין לומדים.

וובי היא פלטפורמה שמאפשרת לכלל מרצי הוויבנר לפרסם וובנרים במגוון של נושאים וללומדים הוא מאפשר הרשמה וצפייה בוויבנרים On Demand.

החזון של וובי הוא הנגשה והפצה של ידע כלל המרצים והלומדים.

התרשמות מהתוצר