WhatsUPS - קפסולות מידע קצרות - לדעת בדיוק את מה שחשוב לך

UPS ישראל

טל אורלי רחמים

לסרטון התוצר

תיאור התוצר

תחום השילוח והלוגיסטיקה מורכב מנושאים רבים, הדורשים הבנה מעמיקה במגוון רחב של תכנים מקצועיים. בעולם המשתנה והמאתגר בו אנו פועלים, חשוב שנדע לתת מענה מהיר ואיכותי ללקוחות החיצוניים והפנימיים שלנו. זאת ע"י היכרות ושליטה בכל החוקים והתקנות, הכללים והדגשים, הטפסים והנספחים הנדרשים, על מנת לטפל במשלוחים בצורה הטובה והמקצועית ביותר. בדיוק בגלל זה פיתחנו את WhatsUPS - קפסולות מידע קצרות, כדי שהעובדים והלקוחות שלנו ידעו בדיוק את מה שחשוב להם לדעת.

קפסולת מידע היא יחידת לימוד קצרה, העוסקת בנושא מסוים ומורכבת תמיד משלושה חלקים:

  1. סרטון אנימציה קצר בהובלת אחד ממנהלי הארגון, בו ניתן הסבר כללי על נושא הקפסולה. את הסרטון מלווה דמות אנימציה של מומחה התוכן, אשר מדובבת על ידו
  2. חוברת הרחבה מעמיקה המציגה את המידע המקצועי הקיים בנושא ומשלבת טיפים ודגשים חשובים. החוברת נכתבה ע"י מומחי תוכן רבים וניתן לשמור ולהיעזר בה גם בעתיד
  3. שאלות הבנה לבחירת הלומד המאפשרות לו להתמקד בלמידת התכנים החשובים לו ביותר בנושא ומעניקות לו פידבק מיידי על תשובותיו

הפרויקט פותח במלואו ע"י צוות פיתוח הלמידה בחברה, מרמת הרעיון, דרך פיתוח והפקת התוצרים ועד הטמעת התהליך. הקפסולות פותחו באמצעות הכלים הבאים: סטוריליין, Audacity, Vyond, ציוד צילום והקלטה בסיסי.

התרשמות מהתוצר