WebSec - לזהות חולשות. לבנות הגנות.

המרכז לחינוך סייבר

קרן ברק

לצפייה בתוצר

תיאור התוצר

קורס "WebSec - לזהות חולשות. לבנות הגנות." פותח והופק ע"י המרכז לחינוך סייבר. הקורס הינו קורס מקוון, נגיש לכולם בקמפוס IL ומיועד לכל מי שעולם אבטחת ווב מעניין אותו ואוהב לחקור מתקפות סייבר. בקורס אנו מלמדים 'לחשוב כמו תוקף': לזהות חולשות באפליקציות ווב, להתנסות במימוש מתקפות נפוצות ולהבין איך לבנות נגדן הגנות.

הקורס עוסק במתקפות הנפוצות והרלוונטיות כיום בעולם הווב. בכל פרק חוקרים מתקפה אחרת, כך מכירים את נקודות התורפה השונות ומבינים איזו חולשה מנצלים התוקפים למימוש המתקפה. בכל פרק נוגעים גם בנזקים שעלולים להיגרם מהמתקפה וכמובן בדרכי ההתמודדות עימה.

הקורס פרקטי וכולל תרגילים שמאפשרים ללומדים לחוות את דרכי התקיפה באתר אינטרנט ייעודי ולתכנן את דרכי ההגנה. בקורס יש השקעה יוצאת דופן בחוויית למידה, התוכן מונגש באמצעות סרטונים שמונחים ע"י פרזנטורית חביבה שמעבירה את התוכן בגובה העיניים ובצורה סוחפת. הקורס מלווה בפורום דיון פעיל במיוחד שבו הלומדים נחשפים לסוגיות מרתקות בעולם הסייבר, מקבלים מענה לשאלות ומשתפים לומדים אחרים במחשבותיכם.

התרשמות מהתוצר