סרטון לימוד בנושא "חומות של גלישה"

בזק בינלאומי

ג'אז ורשינין

לצפייה בתוצר

תיאור התוצר

סרטון לימוד בנושא "חומות של גלישה" המיועד לנציגי שירות טכני.

מטרת הסרטון – הקניית הבנה אנליטית בנושא תקלות גלישה באינטרנט ופיתוח מיומנויות חקר בצורה חווייתית.

התרשמות מהתוצר