UpSkilling Platform

אמדוקס

אפרת מאור

תיאור התוצר

פלטפורמת האפסקילינג נועדה לאפשר לעובדים גישה נוחה לטכנולוגיות חדשניות בהן הם נדרשים to upskill themselves. יש באמדוקס LMS והפלטפורמה מנגישה תוצרי למידה בנושאי UpSkilling טכנולוגיים לעובדים מתוך ה-LMS, כמו גם מספר תכני למידה במיומנויות רכות.

האתגר הוא שלכל יחידה בארגון (אלפי עובדים) ישנם צרכים שונים ו/או עובדיהן נמצאים במקומות שונים מבחינת השליטה שלהם באותו התחום. הפלטפורמה מזהה את העובד שנכנס – לאיזו יחידה או תת יחידה ארגונית הוא שייך, אם יש ליחידה זו תכנים מותאמים בפלטפורמה – אלו התכנים שיוצגו לעובד-לומד.

כל יחידה יכולה לבחור מתוך רשימת הדומיינים הקיימים אילו מהם רלוונטיים לעובדיה, וכן לבצע התאמה קלה בפריטי הלמידה עצמם בתוך כל דומיין. כך יחידות שצרכיהן שונים, יכולות לשלוט במידע שהן מעודדות את הלומדים לצרוך, תוך כדי שליחתם לאותה הפלטפורמה.

התרשמות מהתוצר