להתחיל מבראשית - התמצאות במבנה החומש

גני שפה שתילים

לאה מנקין

לסרטון התוצר

תיאור התוצר

תחום הדעת: מקרא (חומש)
נושא: התמצאות בפתיחת חומש ודפדוף באופן עצמאי על פי דרישה.

משך השיעור: 4 יחידות שיעור: כ 45 ד' כל אחד.
רציונל למורה: התמצאות במבנה החומש.
רצף (ידע מוקדם): שמות החומשים והפרשות לפי סדר.

מטרות בתחום תוכן:
הכרת שמות החומשים וסידרם, הכרת הפרשות בחומש בראשית, ספירה באותיות ברצף, זיהוי מיקום שם החומש בחומש, זיהוי מיקום שם הפרשה בחומש, זיהוי מיקום הפרק בחומש, זיהוי מיקום הפסוק בחומש.

מושגים: חומש, פרשה, פרק, פסוק, מטלה, צרופים.
מיומנויות נרכשות: מיומנויות חשבון – ספירה ורצף קדימה ואחורה, גימטרייה

נגישות: כתב מותאם לגיל, ברור ומנוקד, עבודה לפי קצב התלמיד.

התרשמות מהתוצר