חדר אימרסיבי

מקיף ח' אשדוד

אורי מלמד

לסרטון התוצר

תיאור התוצר

התוצר הוא חדר אימרסיבי ובו 3 קירות הקרנה המאפשר, בשילוב של מכשירי הטלפון של התלמידים, ליצור אימרסיביות ואינטראקציה בפעילות.

הרעיון המרכזי הוא ליצור פעילויות חינוכיות בסגנון שיש במוזיאונים ותערוכות בתקציב שבית הספר יכול לעמוד בו. הדבר מתאפשר מכיוון שאת המורכבות של בניית תצוגות אינטראקטיביות משוכללות ניתן להמיר בשימוש באפליקציות בטלפונים של התלמידים. כך למעשה התלמידים יכולים לחוש מצד אחד שהם במקום ובזמן אחר בזכות ההקרנה הפנורמית והשימוש בסאונד וכו' ומצד שני של הנפשת דמויות הקיימות ב-AR להיות אקטיביים בשיעור. הפעילויות ברובן מבוססות על לימוד מקום ומפגש עם דמויות. נושא הדמויות גם מתאפשר בקלות יחסית בזכות אפליקציות הקיימות היום בשוק.

התרשמות מהתוצר