Scrum Masters Elevation Program

אמדוקס

שלומית נבון

לסרטון התוצר

תיאור התוצר

הכשרת אוכלוסיית SM (Scrum Masters) לעבודה במתודולוגיית פיתוח SAFe 5.0 תוך מתן כלים מקצועיים וניהוליים.

התוכנית פותחה בהתאמה לתקופת הקורונה, כאשר נלקח בחשבון כי העובדים, בנוסף לעבודתם מהבית ותפקודם היומיומי בניהול הצוותים והפרויקטים השונים, ישלבו למידה נדרשת. תוכנית הלימוד, בסגנון MOOC, הובנתה כהליך Elevation - תהליך התפתחותי הדרגתי, אשר כביכול מחולק לשלבים נפרדים, אך ההסתכלות על התפקיד הוליסטית, כמכלול. הפתרון משלב ידע, מיומנות ופרקטיקה בכל שלב ומכווין ללמידת ongoing.

שלבי התוכנית:

  1. מענה מקצועי – 5 שעות שבועיות המתפרסות על גבי שבעה שבועות - מתן כלים לעבודה וניהול צוות Scrum העובד במתודולוגיית SAFe5.0, בדגש על תפקידו של ה-Scrum Master, האחריות שנושא, עבודה מול ממשקים שונים, שיטות ניהול ושילוב כלים טכנולוגיים המקדמים את יעילות עבודתו, אתגרים העולים מהשטח וההמלצות לעבודה יעילה יותר שנאספו מניסיון העבר בחברה.
  2. מענה ניהולי - 4 שעות שבועיות המתפרסות על גבי שלושה שבועות - סדנה העוסקת במגוון נושאים, כגון: תפיסת תפקיד, פיתוח אישי של אנשי הצוות שלי, יצירת אווירת ציוותית, שיתוף פעולה, ותחושת ביטחון פסיכולוגי בצוות.
  3. CoP - Community of practice - הקמת קהילה לשיתוף ידע ולמידה ע"י העובדים עצמם, בליווי אנשי מקצוע מתחומים שונים. הקהילה מייצרת מפגשים חודשיים, לטובת המשך למידה ושיתוף באתגרים, כולל best practice.

התרשמות מהתוצר