icon

פיתחתם, עיצבתם או הפקתם תוצר למידה מדהים?
בואו לקבל הוקרה על מצוינות בלמידה דיגיטלית של הפקולטה לטכנולוגיות למידה!

Digital Learning Excellence Awards 2021, HIT הוקרה על מצוינות בלמידה דיגיטלית 2021 הפקולטה לטכנולוגיות למידה

הגשת המועמדות לתחרות לשנת 2021 הסתיימה.
הזוכים יוכרזו ביום הכנס
בהצלחה לכולם!

למה לכם להגיש מועמדות?

אילו תוצרים יכולים להשתתף?

קריטריונים לשיפוט

כל תוצר ימדד על בסיס 3 קטגוריות:

קטגוריה קריטריונים ניקוד משקל
icon איכות הלמידה
  • תהליך הלמידה מציג רלוונטיות גבוהה
  • תהליך הלמידה והתוכן ברורים ללומדים
  • תהליך הלמידה והתוכן משיגים את מטרות הלמידה
1-10 30%
icon חדשנות
  • השימוש בטכנולוגיה תורם לדרך בה הלומדים צורכים את התוכן
  • השימוש בטכנולוגיה מייצר עבור הלומדים חווית למידה פעילה ו-Engagements גבוה
  • התוצר נעזר בטכנולוגיה מתקדמת או בטכנולגיה קיימת באופן יצירתי
1-10 30%
icon חווית הלמידה
  • התוצר מעורר מוטיבציות למידה גבוהות ומסייע לסיום תהליך הלמידה
  • איכות הפקת התוצר מעצימה את חווית הלמידה, התוצר מספק ללומד תחושת שליטה, משוב מעודד למידה ואוריינטציה לגבי משך והתקדמות התהליך
1-10 30%
כללי
  • התוצר מייצג מצוינות בלמידה
1-100 10%

מי ישפוט את ההגשות שלכם?

פרופ' גילה קורץ
פרופ' גילה קורץ דיקנית הפקולטה לטכנולוגיות למידה
דר ערן גל
ד"ר ערן גל יו"ר הכנס
ינאי זגורי
ינאי זגורי מרצה בפקולטה
מוטי אלנקווה
מוטי אלנקוה מנהל למידה גלובלית ב-SolarEdge ומרצה בפקולטה
עידו צדוק
עידו צדוק שותף, יועץ בכיר ומנהל תחום הדרכה והנחיה בחברת מתודיקה
איילת כהן ברזניצקי
איילת כהן ברזניצקי מנהלת טכנולוגיות למידה בבנק הפועלים

מה הלו"ז?

icons

9.5 הגשה לשיפוט

10.5 תחילת שיפוט

31.5 סיום שיפוט

3.6 הכרזה בכנס

*הזוכים יוכרזו במושב המליאה בכנס השמיני לטכנולוגיות למידה וכן ישלחו אליהם תעודה ומגן הוקרה