אתי יוסף זהבי

מרכזת תכנית מפמ"ר דיגיטלי; מרצה בהכשרת מורי מורים בתחומי החינוך הדיגיטלי משרד החינוך; ראשת יחידת מרכז תמיכה לענן החינוכי ; שילוב כלים דיגיטליים בהוראה ולמידה משמעותית.