ד"ר ליזי כהן

מרצה ומרכזת פרויקטים גמר בפקולטה לטכנולוגיות למידה HIT; חוקרת בתחומים טכנולוגיות למידה, תכנון למידה, למידה משמעותית ו- MOOC ; יועצת אקדמית לחדשנות טכנולוגית בחינוך.