ד"ר ניצן אליקים

משמש כראש תכנית להכשרת מנהלי בתי ספר ומרצה במכללות אורות ישראל ותלפיות. במכון מופת - מרצה ויועץ אקדמי בתכניות לפיתוח מקצועי של מפקחים, מנהלים ובעלי תפקידים בתחומי חדשנות פדגוגית בסביבות עתירות טכנולוגיה. התמחות בלמידה ניידת מבוססת מקום, מכוונות עצמית ומודלים להטמעת טכנולוגיה בארגונים.