נוהל הרשמה לאירגונים

ארגון המעוניין לרשום את עובדיו לכנס טכנולוגיות למידה השישי באמצעות הזמנת עבודה נדרש לבצע את הפעולות הבאות בהקדם האפשרי:

  1. יש לשלוח דוא"ל לאשת הקשר אורלי שיטרית בכתובת: orly_s@hit.ac.il בצירוף הזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי חתימה של הארגון.
  2. ההזמנה צריכה לכלול את מספר המשתתפים וסוג הכרטיס (רגיל/סטודנט/חייל/בוגר טל"מ) ולשכלל את כל הסכום.
    לדוגמה: 5 כרטיסים רגילים, סה"כ 850 ₪.
  3. מרגע העברת הזמנת העבודה המכון מתחייב להוציא חשבון עד כ-3 ימי עבודה.
  4. אחר הוצאת החשבון, תועבר פניה לנציגי הכנס לשליחת קודים להרשמה לאיש הקשר שהועבר. עד השלמת הוצאת החשבון לא יישמרו הקצאות למושבי הכנס, לכן אנו ממליצים לקדם הליך זה בהקדם האפשרי.
  5. שימו לב באחריותכם לדאוג שהעובד ירשם באתר באמצעות הקוד שישלח אליכם -רק לאחר סיום רישום באתר ומימוש הקוד, ההרשמה תיקלט ויתקבל אישור.

חשוב לציין – כלל שתקדימו את תהליכי הרכש ותהיו מוכנים מראש לפתיחת הרישום, תוכלו להבטיח לעובדי הארגון בחירה רחבה יותר מבין תכני הכנס.